Nähtavad ja varjatud suhtekolmnurgad meie elus.

Konstellatsioonipõhine  õpituba toimub 23.01.18 algusega kell 18.00

Läbiviija: Kalmer Kase

Eesmärk: Tunnetada ja mõista, mis toimub meie varasemates ja praegustes suhetes nii varjatud kui nähtaval tasandil.  Parandada paarisuhet nüüd ja tulevikus, otsides seda, mis mõjutab, toetab või takistab meid partnerlussuhetes. Toetada neid energiaid pertneri leidmisel, mis aitavad eluteel koos edasi liikuda.

Meil kõigil on alateadlikul tasandil pereliikmete suhtes oma side. See side on seotud minevikuga  ja sealt saadud kogemustega, olles sageli nii tugev, et avaldab mõju kogu meie elule ja siit tulenevalt ka partnerlussuhetele. Enamasti  on see side varjatud ning suunab seda, kuidas leiame oma ellu ja enda kõrvale inimesi, kes vastavad meie süsteemi dünaamikale – nõnda oleme  oma peresüsteemi teenistuses. Tegelikkuses ei vii see meid elus edasi  ega teeni meie hinge vajadusi.

Kursusel räägitakse sellest, mis meie suhteid mõjutab:

  • meheks ja naiseks sirgumise mudelitest ja mõjudest;
  • peresüsteemi dünaamikast tulenevatest partneri valikutest ja mis seda mõjutab;
  • vabalt valitud liitude kujunemisest;
  • erinevate suhtekolmnurkade tekkest;
  • nn. vabadest radikaalidest inimsuhetes jpm.
  • kursusel tehakse üks näidisharjutaus

Kursusel tehtava harjutuste eesmärgiks on näha ja tunnetada sisemist pilti selles,   mida soovime oma ellu kutsuda või oma partneris näha ja  luua võimalused selle teostumiseks reaalses elus. Harjutuste kaudu saab tunnetada, mis tegelikult on toimunud ja toimub meie elus.  Õpitoas leiame üles suhetes häirivad või segavad sidemed ja seosed.  Saab selgeks, millega edaspidi  on hea tegelda, et oma suhtes toimuvat tervendada. Minevikuga  seotud sidemed saab harjutuste ja teadvustamise  abil jätta sinna, kuhu need kuuluvad.

Konstellatsiooniväljale seatud paigutuses ilmnevad need mustrid, seosed ja tegurid, mis  pingestavad suhet või takistavad  sobiva partneri  leidmist. Iga osaleja  sisemise suhtepildi sõnastus sõltub konkreetsest elusituatsioonist .  Mõned võimalikest : „Oma partneris otsin või soovin leida …..“,  „Mina ja partner, keda soovin leida“ .

Kursus annab osalejale ülevaate sellest, mis on takistanud täisväärtuslikku suhet. Kursusel saab muuta olemaolevat sidet  paremaks, leida üles segavad asjaolud, et siis edasistes konstellatsioonides tegeleda juba leitud takistustega.

Teisisõnu – kursusel kogetu suurendab õnneliku kooselu võimalusi,  annab võtme oma elu ja suhete rohkemaks iseloomiseks.

Kursusel osalemise tasu ühele inimesele  50€. Paaridele 75€.

Toimumiskoht:  Majaka 36 (trepp alla Majaka tänavalt)

Registreerumine ja lisainfo: Teate saatmise teel, selle lehe all või Facebook info Kalmer Kase

Palun edasta oma soov