Kui sa soovid endale suhteid, milles on armastus, üksteisemõistmine ja kindlustunne?  Kui rahuldustpakkuv kooselu ja soojad tunded on sinu jaoks olulised, siis kutsun Sind, suhete valdkonnas, end täiendama õpitubade sarjas „Õnnelikud suhted“.

-Saad tervendada olemasolevaid suhteid.

-Saad rohkem informtsiooni Sinu ümber toimuva kohta.

-Saad avardada tetamisi ja mõista seoseid.

Igapäevaelus on kahjuks nii, et tegeletakse ainult tagajärgedega, harva jõutakse tegelike põhjusteni. Koolitusel läheme süvitsi algpõhjuste juurde, sest vaid nii on võimalik saada tervikpilti toimuvast. Konstellatsioonide kaudu leiame tekkinud küsimustele vastuseid hingetasandil. See omakorda annab osalejatele võimaluse näha ja tunnetada suuremat pilti sellest, mis on meie sees ja meie ümber.

Raske on leida inimest, kes poleks suhetes kunagi kõrvetada saanud. Suhted on valdkond, kus õppimine käib tavaliselt katse-eksituse meetodil. Aga miks peaks hakkama suhteid parandama alles siis kui hingehaavad juba tõsiselt valutavad? Bert Hellingeri „Armastuse korra seadused“ on rikkalik teadmisteallikas, mis aitab mõista suhetes toimuvat nii isiklikul, perekonna-suguvõsa kui ka hingetasandil. Neile seadustele tuginev praktiline töö süsteemsetes paigutustes ehk konstellatsioonides on suurepärane vahend iseenda ja oma suhete tervendamisel.

Lühike ülevaade koolitusel toimuvast:

1. …………… Armumine, armastus, armukadedus: tõekspidamised, mustrid ja soovid. Eesmärgiks on tundma õppida armastusega seonduvat ja tunnetada armastuse energiaid ennast usaldades.

·        Turvalise ruumi ja avatud suhtlusringi loomine. Armastusega seotud mõisted ja tähendused.

·        Oluliste küsimuste väljatoomine – soovid ja võimalikud arengud.

·        Nais ja meesenergiad. Märkamatuks jäävad lõksud eluteel ja soovide seadmisel.

Harjutus: Mina ja hingetasandi mina.

2. ………….. Loomise alused, peresüsteem, sidemed ja energiad. Eesmärgiks on suurema terviku nägemine, selle ära tundmine, mis viib elus edasi.

·        Ettevalmistused. „Eile, täna ja homme“. Mõistuse, hinge ja keha tasand.

·        Peresüsteemi energiad. Partnersuhted, peremudelid ja keerdteed.

·        Sidemete kujunemine ja väljendumine. Hirmud. Seksuaalenergia.

Harjutus: Elu ja armastuse vastuvõtmine.

3. …………. Hingetasandi teadmised konstellatsioonide alusel. Eesmärgiks on oma osa tunnetamine armastuse loomisel. Ressursside loomine ja suurendamine.

·        Teadmised peresüsteemidest ja armastuse energiatest. Lastega seonduv.

·        Tasakaal, „peegeldused“ ja suurema „pildi“ nägemine.

·        Hingetasandi kindlustunne. Kas olen vaba armastuseks. Kas koht on vaba?

Harjutus: Suguvõsa armastusenergia taastamine ja/või tugevdamine.

4. …………. Viis armastuse keelt: ühiste tegevuste ring ja tegevused, mis ei ole armastusele toeks. Eesmärgiks on õppida kõigele oma koha andmist, et liikuda soovitud suunas.

·        Armastuse erinevate keeltega seonduv. Mis on armastusele toeks ja mis ei ole?

·        Koostegemiste ring läbi mees- ja naisenergia.

·        Tunnete väljendamine ja sellega kaasnev. Energia tasandil mineviku jätmine.

Harjutus: Koha loomine või toetavate energiatega kohad.

5. …………. Teadmised ja tegevused, mis aitavad püsida õnne ja armastuse teel.

·        Armastusenergia endas ja enda ümber. Võimalikud arengud ja liikumised.

·        Märkide keel suhete tasandil.

Harjutused. Konstellatsioonid armastuse teemal.Kursuse pidulik  lõpetamine.

Toimumise koht: Tallinnas aadressil Rävala pst. 8 — 807.
Koolituspäevad algavad reeglina kell 11 ja lõppevad kell 18. Päeva keskel on 1 tunni pikkune lõunapaus.

Kõik kohtumised algavad meditatsiooniga, sellele järgneb teemakäsitlus ehk teadmiste osa ja seejärel praktiline  harjutus, st. konstellatsioonid süsteemses väljas.

Koolituse lõpuks osaleja:

  • Tunneb põhjuse ja tagajärje seoseid suhetes, oskab lahti mõtestada elusündmusi ja mõistab iseenda käitumist suhetes.
  • Oskab oma käitumist juhtida, et tuua oma ellu rohkem armastust ja muuta lähisuhet soojemaks, avatumaks ja lähedasemaks.

Kogu õpitubade sarjas osalemine annab terviklikumad teadmised, kuid soovi korral võib osaleda ka üksikutel nädalalõppudel.

Registreerumine ja lisainfo: Teate saatmise teel, selle lehe all või Facebook info Kalmer Kase

Õpitoa läbiviimiseks on vajalik teatud minimaalne registreerujate arv. Selle registreerujate arvu olemasolul võtan kõigiga ühendust.

Õpituba toimub üks kord kuus, nädalavahetuse ühel päeval. Ühe päeva tasu on 65€.
Ühekordsel tasumisel 5 korra eest on tasu  250 €.

Elukaaslastele ühe päeva tasu 95€. Kahe sõbra või tuttava kaasamisel on ühe päeva tasu (6h) Sinule 35€. Ühe sõbra kaasamisel 45€.

Kalmer Kase: konstellöör, nõustaja, terapeut, coach, looduslähedase tervenemise meetodite ekspert.

Palun edasta oma soov