Konstellatsioonipõhine õpitubade sari

Õpitubasid  juhendab Kalmer Kase,

konstellöör, superviisor ja sisemise arengu treener.

 

Tänapäeval on  tavaks saanud rääkida stressist. Inimeste stressist, ühiskonna stressist. Enamasti väljendusb see ülekoormatuses, väsimuses, kurnatuses, suutmatuses keskenduda, automatismis jne.  Selle parim leevendus tundub esmapilgul olevat vähendamine: koormuse, müra, kohustuste, sidemete, ülesannete, … Lootuses, et siis ehk jõuame paremini.  Mõtlemata, et sageli ei ole peamine ainult selles, et meie jaoks on midagi liiga palju, vaid  äkki hoopis puudu või vajaka. Milest siis puudu on? Jõust,energiast, toest, enesekindlusest, usaldusest, tedmistest, turvatundest, rahast, vahenditest, sidemetest ja millest kõigest veel …

Nii tunnemegi, et meil pole jaksu. Palume ja kurdame endamisi, ootame abi,  et keegi teeks meie eest, tunneme, et kõike on liiga palju, elame tundes,et tahaks, aga pole aega või vahendeid. Ühesõnaga – vaevleme ressusrsipuuduses. Küllap on tunne  tuttav meile kõigile: justkui annan, kuid tagasi ei tunne saavat, ja jaks lõpeb. Ressursid on otsas. Ilmselgelt on tasakaal paigast nihkunud. Kas meis või meie ümber, või mõlemat. Kuidas seda taastada ning jõudu ning energiat juurde saada? Kuidas anda nii, ilma et tunneks end nõrgemaks jäävat? Kuidas elada, olla, tegutseda tundes, et kõike on küll: rahulolu, tasakaalu, vahendeid, energiat , toetust jne.

Vastus on sealsamas, kus meie puudustunne või vajakajäämine. Ehk teisisõnu: miinusele kriipsu peale tõmmates saame plussi. See, mida oma miinuseid uurides ja muutes leiame, saab meie ressursiks.

Selleks on loodud konstellatsioonipõhine ressursikursus, kus õpid tundma oma suguvõsa süsteemiga seotud  ja sinu sisemises varjatud tegelikkuses peituvaid varusid. Viies  kolmetunnises õpitoas on erinevate konstellatsiooniväljale paigutatud disainide (sisemiste alateadlike kujundite) ja konstellatsioonimeetodi poolt pakutavate diagnostkaviiside ning harjutuste, meditatsioonide, arutelude ja kursusel pakutava teoreetilise teadmise kaudu võimalik muuta oma sisemist tasakaalu, hoiakuid, leida uus hingamine ja muuta suhet oma suguvõsa ressurssidega, mida sa siiani pole kas märganud, osanud leida või ei ole need lihsalt olnud seni kättesaadavad. Siin saab leida ligipääsu  — ligipääsu nii endale kui oma süsteemile, nii isiklikele kui suguvõsa ressurssidele.

Kursus koosneb  viiest kohtumisest, mille jooksul lisaks  teoreetiliste teadmiste omandamisele vabastatakse positiivset energiat, hinnatakse (ümber) oma seniseid kogemusi, õpitakse tänamise jõudu oma kasuks pöörama, leitakse stressi tekitavad ja  takistavad sisemised otsused ja harjutatakse nende tõhusat muutmist, ning kinni(s)tamist, aga ka lahtilaskmist ja vabaks andmist. Kursusel tehakse iga teema kohta näidiskonstellatsioon, mis avab meie seosed suguvõsa ressurssidega. Kursus õpetab vajalike ning kasulike hoiakute ja uskumuste ning kahjulike ja mittevajalike, meie eesmärke mitte teenivate, eristamist ja lahutamist.

Läbi elatud tunded, toetavad sidemed ja kontakt iseenda tegelikkusega on ressursirikka seisundi loomise eeldused. Selle korrastamisega ning nendest teadlikuks saamise järel on võimalik analüüsida ja muuta oma sisemist tunnet. Suureneb ka suutlikkus vastu võtta, mida sageli ei osata endast andmise kõrval samavõrra oluliseks pidada.

Sisemistele ressurssidele sekundeerivad nn välised ressursid ja materiaalne maailm, mis on samuti meie turvatunde üks allikaid. Eraldi teemana on kursusel käsitluse all selle tasakaalustamine meie sisemusega, materiaalse ja rahalise ressursiga tegelemine, selle kvaliteedi ja kvantiteedi muutmine

Kui on olemas sisemised, nii vaimsed kui hingelised, ning ka materiaalsed ressursid, on loodud alus millegi täiesti uue loomiseks.  Kursuse viimases viiendas moodulis jõutakse oskuseni luua midagi uut ja oma, otsitakse vastust sellele, kuidas luua  alus täiesti uuele, kuidas unistada ja oma unistusi ka teostada ning hoida saavutatud ressursset seisundit.

Kursuse viis õpituba on plaanitud  intervalliga, mis võimaldab toimida kursusest tulenevatel sisemistel muutustel ning arvestab ka  osalejate soovi ning kursuse jooksul ilmneda võiva vajadusega moodulite vahelisel ajal tehtavateks tervikkonstellatsioonideks.

 

Kas soovid vähendada oma elus ette tulevaid takistusi ja mõnusamalt ning tasakaalustatumalt edasi liikuda?

Kui tunned, et vajad täisväärtuslikule Elule toeks suuremat ressurssi, tule seda looma ja kasvatama konstellatsioonipõhisele ressursikursusele.

Mida suuremal määral on sulle kättesaadavad  ressurssid, seda vähem tunned stressile viitavaid tundeid ja vastupidi: ressursside puudus võib suurel määral mõjutada elu kvaliteeti. Sõnaga ressurss tähistame siinkohal kõikmõeldavaid vahendeid ja tagavarasid, mida on võimalik kasutada, et jõudsamalt oma elus edasi liikuda.

Viiel õhtul toimuvates õpitubades õpid tundma ja kasutama ressursse, mis tulevad meie perekonnast ja suguvõsast, seostest omaenda Minaga ja sügavama hingetasandiga. Vaatame, kuidas on võimalik leida rohkem rahu, rõõmu ja tasakaalu, või seda, mis on just Sinule oluline.

Millist tulemust oodata?

 • Sa tead rohkem ressursside allikatest ja seostest, mis loovad tasakaalu Sinus ja sinu elus.
 • Mõistad paremini endas ja oma elus toimuvaid protsesse ja nende kulgemisega seonduvat.
 • Oskad tagajärgede taga näha põhjuseid ja luua neid muutusi, mis on ajas püsivad.

 

Õpitubades toimuvast lähemalt:

 Õpituba 1    21.01.18   11.00-14.00 Minu ressursid
 • Sissejuhatus teemasse.
 • Kuidas kasutada oma võimalusi suuremal määral?
 • Kogemused ja tänamine, nende olulisus vabastav roll
 • Uskumused ja varem vastuvõetud otsused.
Õpituba 2   11.02.18     11.00- 14.00 Keskkond toetab ressurssi või takistab seda
 • Kuidas jätta maha see, mis pole toonud soovitud tulemust.
 • Eilne, tänane ja homne: aeg kui ressursside varasalv.
 • Teadmised, mis aitavad püsida soovitud muutuste teel.
Õpituba 3  04.03.18     11.00-14.00 Hingetasand ja kindlustunde loomine
 • Toetavad sidemed. Toetavad energiad naisenergia ja meesenergia.
 • Kontakt iseendaga, oskus energiat vastu võtta.
 • Tunded kui ressurss: armastus ja õnnetunne jt.
Õpituba 4   25.03.18    11.00-14.00 Raha kui ressurss
 • Minevikust pärit hoiakud ja olevikuvõimalused.
 • Raha luubi all: suurema pildi loomine.
 • Rahaga seotud muutuste elluviimine ja tasakaalu leidmine.
Õpituba 5    08.04.18   11.00-14.00 Teadmised, mis toetavad ressursse ja toovad tasakaalu

 

 • Sisetunde usaldamine ja oma kogemuse väärtus.
 • Meie rollid elus, kõrgema tasandi rollid.
 • Unistused ja nende täitumine, uue loomine.

Õpitoad toimuvad pühapäeviti ja kestavad keskmiselt 3 tundi. Algus on 11.00 Igas õpitoas tehakse teemaga seonduv konstellatsiooni elementidega harjutus, lisaks kasutatakse veel meditatsioone ja teisi tehnikaid.

Kutsun Sind osalema ja uusi teadmisi omandama!

 

Tasu ühe õpitoa eest on 45 €.

Soodushind 180 €, kui tasud kõigi õpitubade eest korraga. Ühekordsel tasumisel kõigi õpitubade eest palun märkida 5 osalust. Iga kohtumise eest eraldi tasumisel palun märkida kohtumise kuupäev või õpitoa number.

Palun registreeruda alloleva registreerimissoovi saatmise teel! (vajadusel väljastan arve)

Registreerumistasu 15€ palun tsuda esimesel võimalusel Konstellatsioonid OÜ a/a EE947700771002708749 LHV Pank. Selgituseks:   osalustasu.   Registreerumistasu on vajalik korralduse  planeerimiseks!

Toimumise koht: Maa ja Taeva heaolukeskus Põhja pst. 21/1 Tallinn

Palun edasta oma soov